Skip directly to content

Aktualności

Czym jest adoracja Najświętszego Sakramentu?

Adorować, znaczy czcić Boga z miłością, szacunkiem i dziękczynieniem w miejscu Jego obecności, w Jego wspaniałości i w całym Jego dziele zbawienia. Adoracja jest więc zatem pełnym miłości spotkaniem z naszym Bogiem, Panem, Stwórcą, Zbawicielem i najlepszym Przyjacielem.

Poprzez adorację Jezus dotyka duszy każdego człowieka i działa w samym sercu świata. Będąc uniwersalnym środkiem przeciwko złu, które nęka ludzkość, adoracja jest czerpaniem miłości Bożej z samego jej źródła.

Adoracja nie jest tylko osobistą postawą, nawet jeżeli jest głównie

 
 
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali” J 15,12a ;

Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was - ku chwale Boga” Rz 15,7

Prawdziwy towarzysz miłuje przez cały czas i jest bratem urodzonym na czasy udręki." Przysłów 17:17

 

Miłość, Przyjaźń, Wspólnota

CELE:

 

  1. Miłość Chrystusa ukrzyżowanego jako wzór wzajemnego przebaczania i wspierania się we wzroście i formacji.

 

  1. Wyrazem naszej miłości do Boga i bliźniego niech będzie radość w podejmowanie służby we wspólnocie.

 

  1. Tworzenie przyjaźni których celem jest wspólne dążenie do Boga i troska

Flp 2, 6 - 11

22. 03. 2018

On, istniejąc w postaci Bożej,
nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem,
lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi,
stawszy się podobnym do ludzi.
A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka,
uniżył samego siebie,
stawszy się posłusznym aż do śmierci -
i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył
i darował Mu imię
ponad wszelkie imię,
aby na imię Jezusa
zgięło się każde kolano
istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.
aby wszelki język wyznał,
że Jezus Chrystus jest PANEM-
ku chwale Boga Ojca.

Jr 31, 31 - 34

NIEBEZPIECZEŃSTWO SENTYMENTALIZMU

Publikujemy ważny tekst Sługi Bożego o. Jacka Woronieckiego O SENTYMENTALIZMIE, czyli uczuciowości, która skaża nasze życie religijne, osłabia nas w duchowej walce, zaburza relację z Panem Bogiem i Kościołem. Tekst, choć pisany dawno, wciąz powinien być czytany i rozważany.

Obok fideizmu drugi kierunek umysłowy szerzy w życiu religijnym naszej inteligencji silne spustoszenie, a jest nim sentymentalizm. Oba te kierunki są zresztą bardzo silnie z sobą związane.

Fideizm był zbyt sztucznym systemem, aby się mógł o własnych siłach utrzymać: gdy się tak

"Człowiek nie jest zdolny przeczytać sensu duchowego, świętego tekstu, jak tylko na drodze Lectio Divina".  

Zobacz, co to dla nas oznacza?

 

https://www.youtube.com/watch?v=4rTzCihFOpU

Przymierze Nasze Credojest formą określającą styl życia, wyrażający się w zobowiązaniach, które podejmują członkowiegrup Odnowy w Duchu Świętym. Wypływają one z pragnienia utrwalenia tego, co daje nam formacja we wspólnotach, aby łaska przez nas doświadczana nie była zmarnowana, ale dała wspaniałe owoce. Idea Naszego Credo została zainicjowana na spotkaniach odpowiedzialnych za grupy Odnowy. Najpierw była skierowana do głównych odpowiedzialnych, następnie stopniowo podejmowana przez członków grup modlitewnych w ramach swoich wspólnot.

Często zadajemy sobie pytanie: jak współpracować z łaską

 

1.      Dziękczynienie Bogu za wszystko, co otrzymałam, szczególnie dzisiejszego dnia.
         Dziękuję Ci Boże, tak dużo od Ciebie otrzymałam, tak dużo mi dałeś.    

2.      Prośba o światło Ducha Świętego, by widzieć rzeczywistość tak jak widzi ją Chrystus.
         Jezu, pozwól mi z mocą Ducha Świętego spojrzeć na moje życie,
         na poruszenia duchowe, oddzielić dobro od zła.

3.      Refleksja nad zdarzeniami – czy przeżyłam je wspólnie z Jezusem, czy sama.
          Przyglądam się działaniu Boga wśród wielu bodźców pojawiających się w ciągu dnia i moim reakcjom.
          Moja uwaga

Biblia Tysiąclecia

Centrum Fotmacji Wieczernik  w Magdalence

 

INFORMACJA O SPOTKANIACH FORMACYJNYCH

 

OBUDŹ SIĘ, ODNOWO

Weekendowe spoptkanie formacyjne dla grup Odnowy. W pierwszej kolejności przyjmujemy te grupy z Archidiecezji Warszawskiej, które zgłosiły przed wakacjami zamiar udziału w tym spotkaniu – prosimy nie zwlekać z zapisami.

Program rozpoczyna się o godz. 19.45, a kończy obiadem w dniu wyjazdu.

 

WARSZTATY DLA ANIMATORÓW REO

Zapraszamy osoby zaangażowane w prowadzenie seminariów REO oraz turnusów rekolekcyjnych: osoby

Jesteśmy grupą ludzi, która spotyka się by wspólnie przeżywać swoje chrześcijaństwo. Są wśród nas osoby różnych stanów, różnego wieku i płci, zawodów, z różnym doświadczeniem życiowym i różnym doświadczeniem Boga. Łączy nas szukanie relacji z Bogiem, poznawanie Jego woli oraz uczenie się jej spełniania.

Spotykamy się raz w tygodniu (obecnie w czwartek) - spotkanie rozpoczyna się Eucharystią o godz.

Pages