Skip directly to content

Aktualności

TEMAT PRZEWODNI NA ROK FORMACYJNY 2018-2019
“A dla was, czczących, moje Imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego promieniach” (MI 3.20)
HASŁO:
“W Jego ranach jest nasze zdrowie” Iz 53.5b

W szkole Ducha Świętego”

Rekolekcje dla liderów, animatorów i posługujących modlitwą wstawienniczą oraz dla osób po dłuższej formacji


 

- Jeśli chcesz lepiej poznać osobę Ducha Świętego,

- Jeśli pragniesz otwierać się na działanie Ducha Świętego nie tylko na spotkaniu modlitewnym, ale i w codziennym życiu,

- Jeśli zamierzasz podjąć wysiłek pogłębiania relacji z Bogiem, pozwalając poprowadzić się Duchowi Świętemu,

- Jeśli doświadczasz zniechęcenia w posłudze, „wypalenia”,

- Jeśli rozeznawanie nie jest Twoją stałą praktyką w życiu,

- przyjedź!

W programie, oprócz katechez i

Czym jest adoracja Najświętszego Sakramentu?

Adorować, znaczy czcić Boga z miłością, szacunkiem i dziękczynieniem w miejscu Jego obecności, w Jego wspaniałości i w całym Jego dziele zbawienia. Adoracja jest więc zatem pełnym miłości spotkaniem z naszym Bogiem, Panem, Stwórcą, Zbawicielem i najlepszym Przyjacielem.

Poprzez adorację Jezus dotyka duszy każdego człowieka i działa w samym sercu świata. Będąc uniwersalnym środkiem przeciwko złu, które nęka ludzkość, adoracja jest czerpaniem miłości Bożej z samego jej źródła.

Adoracja nie jest tylko osobistą postawą, nawet jeżeli jest głównie

NIEBEZPIECZEŃSTWO SENTYMENTALIZMU

Publikujemy ważny tekst Sługi Bożego o. Jacka Woronieckiego O SENTYMENTALIZMIE, czyli uczuciowości, która skaża nasze życie religijne, osłabia nas w duchowej walce, zaburza relację z Panem Bogiem i Kościołem. Tekst, choć pisany dawno, wciąz powinien być czytany i rozważany.

Obok fideizmu drugi kierunek umysłowy szerzy w życiu religijnym naszej inteligencji silne spustoszenie, a jest nim sentymentalizm. Oba te kierunki są zresztą bardzo silnie z sobą związane.

Fideizm był zbyt sztucznym systemem, aby się mógł o własnych siłach utrzymać: gdy się tak

"Człowiek nie jest zdolny przeczytać sensu duchowego, świętego tekstu, jak tylko na drodze Lectio Divina".  

Zobacz, co to dla nas oznacza?

 

https://www.youtube.com/watch?v=4rTzCihFOpU

Przymierze Nasze Credojest formą określającą styl życia, wyrażający się w zobowiązaniach, które podejmują członkowiegrup Odnowy w Duchu Świętym. Wypływają one z pragnienia utrwalenia tego, co daje nam formacja we wspólnotach, aby łaska przez nas doświadczana nie była zmarnowana, ale dała wspaniałe owoce. Idea Naszego Credo została zainicjowana na spotkaniach odpowiedzialnych za grupy Odnowy. Najpierw była skierowana do głównych odpowiedzialnych, następnie stopniowo podejmowana przez członków grup modlitewnych w ramach swoich wspólnot.

Często zadajemy sobie pytanie: jak współpracować z łaską

 

1.      Dziękczynienie Bogu za wszystko, co otrzymałam, szczególnie dzisiejszego dnia.
         Dziękuję Ci Boże, tak dużo od Ciebie otrzymałam, tak dużo mi dałeś.    

2.      Prośba o światło Ducha Świętego, by widzieć rzeczywistość tak jak widzi ją Chrystus.
         Jezu, pozwól mi z mocą Ducha Świętego spojrzeć na moje życie,
         na poruszenia duchowe, oddzielić dobro od zła.

3.      Refleksja nad zdarzeniami – czy przeżyłam je wspólnie z Jezusem, czy sama.
          Przyglądam się działaniu Boga wśród wielu bodźców pojawiających się w ciągu dnia i moim reakcjom.
          Moja uwaga

Biblia Tysiąclecia

Centrum Fotmacji Wieczernik  w Magdalence

 

INFORMACJA O SPOTKANIACH FORMACYJNYCH

 

OBUDŹ SIĘ, ODNOWO

Weekendowe spoptkanie formacyjne dla grup Odnowy. W pierwszej kolejności przyjmujemy te grupy z Archidiecezji Warszawskiej, które zgłosiły przed wakacjami zamiar udziału w tym spotkaniu – prosimy nie zwlekać z zapisami.

Program rozpoczyna się o godz. 19.45, a kończy obiadem w dniu wyjazdu.

 

WARSZTATY DLA ANIMATORÓW REO

Zapraszamy osoby zaangażowane w prowadzenie seminariów REO oraz turnusów rekolekcyjnych: osoby

Pages